Geverifieerd

Nationale Patroonsdienst

Introductie:

Het uitbesteden van activiteiten die niet tot het directe doel van de firma behoren is een vanzelfsprekende zaak. Voor alle sociale verplichtingen en andere voorschriften sluit u zich aan bij een sociaal secretariaat die dit voor u oplost.

De Nationale Patroonsdienst is een dienstverlenende organisatie en geen commerciële onderneming. Wij voeren de wensen uit van onze leden en niet omgekeerd.

De regelmatige veranderingen in de sociale zekerheid zorgen ervoor dat steeds meer werkgevers een beroep moeten doen op een sociaal secretariaat. Dit is inmiddels een noodzaak geworden omdat zowel werkgevers als werknemers een gezond werkklimaat willen behouden. De vermindering van de werknemersbijdragen, de RSZ-bijdrageverminderingen, DMFA-aangiften, …. noem maar op. Werkgevers verliezen vaak het zicht op deze zaken en weten niet meer wat te doen.

Wij, de Nationale Patroonsdienst, kennen de materie tot in de puntjes en helpen iedereen die aangesloten is bij ons om op een correcte manier personeel tewerk te stellen.

het opstellen van arbeidsovereenkomsten
het opstellen van arbeidsreglementen
loonberekening en afleveren van alle loondocumenten
RSZ-bijdragen en voorheffing berekenen op lonen en vergoedingen
berekening en doorstorting van de bedrijfsvoorheffing van vennoten en/of zaakvoerders
berekenen van RSZ-bijdrageverminderingen
driemaandelijkse DMFA-aangifte
aangifte sociale risico’s
aangifte DIMONA
weerverlet en getrouwheid
aangifte van statistieken
aangifte van horecapremiesNeem contact op


Adresgegevens

Nationale Patroonsdienst
Merksemheidelaan 72
2170 Merksem